CÁ NƯỚC MẶN


Cá biển là những loài sống trong môi trường nước mặn, bao gồm các loài cá ven biển, cá biển khơi, cá biển sâu, cá tầng đáy, cá rạn san hô…

Xem tiếp

CÁ NƯỚC NGỌT


Cá nước ngọt là những loài sống trong môi trường nước ngọt như ao, hồ…

Xem tiếp

SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Sai Thanh Foods JSC đầu tư phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng…

Xem tiếp