Cá lạc baby làm sạch

  • Tên khoa học: Muraenesox cinereus
  • Xuất xứ: Việt Nam
Liên hệ